Loading

About us

Bullmar Properties 30 sec

Bullmar Properties is well established in the North of Pretoria. The area’s were they function mostly is Pretoria North, West and East. The core business is Buying, Selling and Letting of Properties which in tale the following:

 • smallholdings
 • farms
 • vacant land
 • residential stands
 • commercial properties
 • industrial properties
 • land for development purposes
 • sectional title appartments
 • townhouses
 • free-hold houses

Bullmar Properties is a one stop business and also do: Bond Finance, Second Bonds, Consolidations, Letting and Evaluations. If we don’t have it we will get it.

 

REMEMBER THAT LAND IS NOT MADE ANY MORE, INVEST FOR TOMORROW.

Bullmar Eiendomme is goed gevestig in die Noorde van Pretoria. Die area’s waarin daar gefunksioneer word is Pretoria Noord, Wes en Oos. Die hoof eienskap van die maatskappy is die Koop, Verkoop en Verhuurings van Eiendomme, naamlik:

 • plotte
 • plase
 • oop grond
 • residensiële erwe
 • besigheids erwe
 • ontwikkelings grond
 • industriële grond
 • woonstelle
 • meenthuise
 • huise

Bullmar Eiendomme is ‘n eenstop besigheid en ons verskaf ook die volgende dienste: Huis lenings, Tweede Verbande, Konsolidasies, Verhuurings en Evaluasies. Indien ons dit nie het nie, sal ons dit kry.

 

ONTHOU GROND WORD NIE MEER GEMAAK NIE, BELê VIR DIE TOEKOMS.